Rektörlük Özel Kalem İç Kontrol ve Kalite Komisyonu
Genel Sekreterlik İç Kontrol ve Kalite Komisyonu