Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
Engelli Öğrenci Birimi İş Akış Şeması
İdari Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması
Yazı İşleri Bürosu İş Akış Şeması
Taşınır Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması
Yönetim Kurulu-Senato Sekreterya İş Akış Şeması
Gelen Evrak İş Akış Şeması
Giden Evrak İş Akış Şeması