2019 Rektorluk Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu
2019 Rektörlük Özel Kalem Birim Faaliyet Raporu
2018 Rektörlük Özel Kalem Birim Faaliyet Raporu
2018 Rektörlük Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu
Rektörlük Özel Kalem 2017 Birim Faaliyet Raporu
Rektörlük Özel Kalem 2017 Birim Faaliyet Raporu